superxs, hosting, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, domein, web design, unix, domain, linux, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, hosting, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, domein, web design, unix, domain, linux, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, hosting, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, domein, web design, unix, domain, linux, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, hosting, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, domein, web design, unix, domain, linux, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning
Registratie Webdesign Hosting Home
 
FAQ - Veelgestelde vragen over virussen
 
Index   |   FAQ Algemeen   |   FAQ Registratie   |   FAQ Hosting   |   FAQ Email   |   FAQ Virus   |   FAQ Spam
 
Disclaimer:
Deze pagina is bedoeld om u informatie te verstrekken over computervirussen en u te helpen zich hiertegen te beschermen. Alhoewel deze pagina met zorg is samengesteld, garanderen wij echter nooit dat deze informatie volledig en/of juist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van (de informatie op) deze pagina.
U bent en blijft altijd uitsluitend en geheel zelf verantwoordelijk voor of en hoe u zich tegen computervirussen beschermt!

Actuele virus informatie?

Wat is een computervirus?
Een virus is eigenlijk elk programmaatje dat dingen op uw computer doet (of laat) die u niet wilt, en vaak zonder dat u het weet. Resultaten zijn verschillend:
- Een kwaadwillende kan toegang tot uw computer krijgen,
- Bepaalde programma's werken niet goed (of helemaal niet) meer,
- Bestanden worden gewist of veranderd,
- U kunt uw computer niet meer opstarten,
- Uw computer verstuurt zonder dat u het weet het virus naar al uw bekenden,
- Etc.,
- Vaak een combinatie van meerdere van bovenstaande situaties.
Er zijn momenteel vele duizenden verschillende virussen bekend.

Hoe verspreiden virussen zich?
Dit kan op meerdere manieren gebeuren, bijv. een besmette diskette of CD, een besmette internetpagina, of via email. Momenteel worden de meeste virussen per email verspreid.

Hoe komt een virus op mijn computer?
In de meeste gevallen moet het bewuste virusprogramma 'actief' worden geinstalleerd op uw computer. Dit doet u vaak zelf zonder dat u het zich beseft, bijv.:
- U opent een attachment (bijlage) van een email,
- U installeert een ogenschijnlijk normaal en goed programma, waarin het virus zit verstopt,
- U bezoekt een 'foute' internetpagina en geeft toestemming voor het installeren van een plug-in of script oid.,
- U opent een document dat u van iemand anders heeft gekregen,
- Etc.

Hoe kan ik zien of mijn computer een virus heeft?
Dit is vaak niet zo makkelijk. Soms merkt u helemaal niets en werkt alles goed. Soms is er sprake van 'vreemd' gedrag van bepaalde programma's, of werken programma's veel langzamer dan normaal. Of u hoort van bekenden dat zij 'vreemde' emails van u hebben ontvangen. Dit kunnen allemaal signalen zijn.

Dus wat moet ik doen?
1. Wij adviseren iedereen om altijd een virusscanner geinstalleerd te hebben en updated te houden. Met deze software kunt u uw gehele harde schijf laten checken, en vervolgens nieuwe bestanden controleren voordat u er iets mee gaat doen.
2. Een goed geconfigureerde firewall biedt redelijke bescherming tegen geinfecteerde of kwaadwillende websites.
3. Het up-to-date houden van uw operating system (met name Windows) biedt bescherming tegen steeds weer opduikende beveiligingslekken in de software. Updating kunt u doen door het installeren van zgn. security-patches.
LET OP: Download deze patches rechtstreeks van de website van de fabrikant, bijv. Microsoft. Installeer NOOIT patches die u ongevraagd krijgt gemaild, ook al lijkt het of dit van Microsoft afkomt. Dit is bijna gegarandeerd JUIST een virus oid..

Hoe kom ik aan de benodigde software?
1. Informatie en downloads mbt. antivirus software kunt u vinden op de websites van de verscheidene programma's, bijv.:
- Kaspersky AntiVirus
- McAfee VirusScan
- Norton AntiVirus
- RAV
- F-Prot
- Vexira
2. Een firewall is soms integraal onderdeel van de antivirus software. Ook kunt u een firewall apart installeren, bijv. ZoneAlarm.
Of ga naar de website van Tucows en zoek onderaan de pagina naar 'antivirus', 'anti virus', of 'firewall'.
3. Security patches voor Windows kunt u installeren via Windows Update, of downloaden van Microsoft Download Center.

Welke antivirus software is de beste?
Wij kunnen en willen u geen mening of advies hieromtrent geven. Echter, de meeste antivirus software van de grotere fabrikanten ontloopt elkaar niet zo veel. Een en ander is ook afhankelijk van uw specifieke situatie (besturingssysteem, gebruik, etc.) en persoonlijke keuze (kosten, gebruiksgemak, etc.). Veelal kunt u gratis een trial versie downloaden en uitproberen.

Ik heb antivirus software geinstalleerd. Ben ik nu klaar?
Nee. Elke dag (!) komen er nieuwe virussen bij. Als u niet regelmatig update, kan het gemakkelijk voorkomen dat uw virusscanner een relatief nieuw virus niet herkent. Het is dus van belang dat u up-to-date blijft met uw virusscanner. De meeste fabrikanten stellen wekelijks (soms vaker) een update van de zgn. 'virus defenitions' beschikbaar. Soms kunt u updating automatisch laten gebeuren, soms dient u de update handmatig te downloaden en zelf te installeren.

Wees hierin strikt en gedisciplineerd! De meest actieve virussen zijn de relatief nieuwe virussen. Gevaarlijker dan geen virusscanner te hebben, is wanneer u denkt beschermd te zijn, terwijl u dit in feite eigenlijk niet bent!

Mijn virusscanner is updated. Is het nu 100% veilig?
Nee. De updates zijn per defenitie altijd 'te laat'. Het kan bijv. voorkomen dat u de update van maandag hebt geinstalleerd en een nieuw virus is eerst verspreid op woensdag. Dit nieuwe virus moet eerst ontdekt en verwerkt worden in de update voordat u zich ertegen kunt beschermen. Het is dus zaak om altijd alert te blijven.

Waar moet ik dan op letten?
Veel soorten bestanden kunnen een virus bevatten, en zijn dus verdacht. Wees altijd alert en gebruik uw verstand.
- Vooral gevaarlijk zijn bestanden met o.a. de extensie .exe (executable) .com (DOS command) .pif (DOS command) .doc (MS Word document) .xls (MS Excel spreadsheet) .scr (screensaver) .vbs (Visual Basic Script) .bat (DOS batch bestand) en .cmd (Windows command).
Let op!!! Dit zijn de meest voorkomende extensies waar virussen gebruik van maken, maar er zijn er meer. Ook betekent het ontbreken van zo'n extensie niet automatisch dat het bestand 'veilig' is (zie hieronder).
- Laat u niet misleiden door zinnetjes zoals bijvoorbeeld "Dit is een coole screensaver", "Gratis toegang met deze plug-in", "Belangrijke update", etc.. Als het te mooi is om waar te zijn, is het ook waarschijnlijk niet waar - en niet zo mooi ...
- Bestanden met dubbele extensies (bijv. coolpics.jpg.cmd) zijn vrijwel zeker virussen (zie hieronder).
- Extra aandacht hebben bestanden die u krijgt toegestuurd waar u nooit om hebt gevraagd, of van personen die u niet kent. Krijgt u echter een bestand van een betrouwbare bekende, betekent dit niet automatisch dat het bestand 'veilig' is (zie hieronder).

De attachment is een bestand met de extensie .txt. Is dit veilig om te openen?
Ja en nee. De extensie 'txt' duidt er op dat het om een tekst bestand gaat. Zo'n bestand is in beginsel veilig om te openen.
Maar let op!!! Windows staat standaard ingesteld om van bekende bestandstypes de extensie niet weer te geven. Een bekend bestandstype is bijvoorbeeld .exe. Als u dus een bestand met de naam 'greatfun.exe' krijgt toegestuurd, zult u dit zien weergegeven als slechts 'greatfun'. Een truc die veel wordt gebruikt, is om het bestand een dubbele extensie te geven, bijv. 'greatfun.txt.exe'. U ziet de attachment nu weergegeven als 'greatfun.txt' en wordt misleid - u denkt nu ten onrechte dat het om een tekst bestand gaat.

De attachment is gestuurd door een vriend. Is dit veilig om te openen?
Dit is eigenlijk net zo onveilig als wanneer het door een onbekende zou zijn verstuurd. Veel virussen hebben als bijkomend verschijnsel dat ze zichzelf verspreiden via het adresboek van uw email programma, zonder dat de verzender hier van weet. Vaak valt er dan ook iets anders op, bijv.:
- Een bekende spreekt u altijd aan met 'Beste Piet', ditmaal echter met 'Beste P. Jansen' of 'Geachte phkjansen'.
- Uw moeder spreekt opeens Engels en/of houdt het kort: 'Hi, check out this new screensaver. Have fun!'.
- U heeft met een bekende al 6 maanden geen contact gehad en u krijgt opeens software toegestuurd, zonder 'personal touch'.
Ook kan die vriend volledig te goeder trouw een bestand sturen dat, buiten zijn weten en wil om, is geinfecteerd met een virus.

De attachment is verstuurd door McAfee of Microsoft, oid.. Is dit veilig om te openen?
Nee. Laat u niet misleiden door betrouwbare namen als afzender. Het is vrij gemakkelijk om een afzender te vervalsen. De weergegeven naam is dus geen garantie dat het bericht ook echt van die partij afkomt.
Bovendien sturen dergelijke bedrijven niet zomaar bestanden naar u. Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief oid., zullen berichten bestaan uit uitsluitend tekst. Als er een belangrijke update beschikbaar is, zal deze niet gestuurd worden, maar geeft men u een link waar het betreffende bestand kan worden gedownload. Let u er ook op dat de link verwijst naar de juiste website!

Wat moet ik doen in verdachte gevallen?
Laat u niet verleiden, en open in ieder geval nooit zomaar het bestand. U kunt kiezen om het bestand gewoon te verwijderen of tijdelijk 'in quarantaine' op te slaan.
Als het bijv. om een screensaver gaat en u heeft helemaal geen behoefte aan een screensaver, delete het bestand dan gewoon.
Besluit u dat u het bestand toch wilt bewaren en evt. later gebruiken, sla deze dan op in een aparte map. Wacht totdat u uw virusscanner heeft updated en controleer met deze update het bestand eerst op virussen. Nog beter is het om twee updates te wachten. Soms hernoemt de antivirus- of firewall software de bestandsnaam en/of extensie.

Maar ik heb haast ...!
Gaat het om een belangrijk document waar haast mee is gemoeid, kunt u de verzender vragen dit te sturen als 'platte tekst' (ASCII) in een email (dus niet als attachment). Het document 'ouderwets' op papier per post of fax is natuurlijk ook een optie. Schaamt u zich hier niet voor; niemand zal het u kwalijk nemen als u (terecht!) voorzichtig bent.
Evt. kunt u voor een enkel bestand ook on-line scan services gebruiken; deze zijn in de praktijk meestal iets meer up-to-date dan uw eigen virusscanner. Voorbeelden zijn oa.:
- Kaspersky On-line scan
- RAV On-line scan
Beseft u zich wel dat deze methode niet zo geschikt is voor vertrouwelijke bestanden. Ook verkleint u met het on-line scannen het risico, maar u sluit het risico niet uit.
Beseft u zich in ieder geval dat het openen van een attachment altijd een risico inhoudt!

Wat moet ik doen als ik een virus op mijn computer heb?
In een aantal gevallen kan antivirus software het virus onschadelijk maken. Dit gebeurt dan vaak automatisch bij het scannen. Soms zult u eea. handmatig moeten doen. Als uw antivirus software een virus heeft geconstateerd en dit niet kan verwijderen, wordt de naam van het virus genoemd en vaak ook een remedie, of een link daar naar toe. In extreme gevallen zult u uw harde schijf geheel moeten formatteren en alles opnieuw installeren.
Als u niet precies weet wat u moet doen, doe dan niets, en roep (professionele) hulp in!

Kunnen jullie mij helpen bij het schonen van mijn computer?
Nee, helaas kunnen wij dit niet voor u doen. U zult zelf moeten zoeken naar geschikte hulp.

Wat moet ik doen als ik een virus heb ontvangen en dat is onderschept door mijn virusscanner?
In principe is er dan voor u niets aan de hand, uw virusscanner heeft het virus onschadelijk gemaakt en/of verwijderd.
Wel is het een goede zaak om de afzender meteen in te lichten. U kunt er van uit gaan dat de afzender een geinfecteerde computer heeft en het virus ongewild en ongemerkt naar u heeft gestuurd. Waarschijnlijk is ook dat alle andere contacten van de afzender het virus ook hebben ontvangen. Hoe sneller u en de betreffende afzender reageren, hoe meer de schade kan worden beperkt.

Wat kan ik verder nog doen om verspreiding te helpen voorkomen?
- Als u wilt voorkomen dat een eventueel virus bij u zich verspreidt naar uw contacten kunt u besluiten om uw adresboek niet te gebruiken. In plaats daarvan maakt u een tekstbestand met alle email gegevens.
- Ook kunt u in uw email programma een nieuwe onbruikbare account aanmaken, die u als standaard instelt. Zie het Outlook Express stappenplan voor aanwijzingen hoe dit moet, met de volgende aanpasssingen:
(bij stap   6.) Verandert u de outgoing (SMTP) mailserver naar bijv. 'deze.bestaat.niet',
(bij stap   9.) Selecteer het 'onbruikbare' account en klik op de knop 'Set as Default' (instellen als standaard),
(bij stap 10.) Haal het vinkje weg bij 'Include this account when receiving mail or synchronizing'.

En wat kan ik verder nog doen om mezelf tegen virussen te beschermen?
Check regelmatig voor beveiligings updates van Windows, Internet Explorer en/of Outlook (Express). Er worden regelmatig nieuwe beveiligingsproblemen gevonden waar virussen gebruik van kunnen maken. Door het installeren van deze beveiligings updates (patches) verhelpt u deze kwetsbaarheid.

Scant SuperXS email op virussen?
Ja, alle email wordt gescand op virussen en onze virusscanner wordt zeer regelmatig updated; u bent redelijk goed beschermd.
Maar LET OP: Geen enkele virusscanner biedt 100% veiligheid. U blijft zelf verantwoordelijk voor hoe u met ontvangen emails omgaat. SuperXS is nooit aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ontvangen virussen!

Waar kan ik nog meer (nederlandstalige) informatie vinden?
Bezoek www.virusalert.nl voor uitgebreide info over virussen.
Andere (nederlandstalige) sites zijn:
- SurfOpSafe
- WaarschuwingsDienst
- Antivirus.pagina.nl

U kunt natuurlijk ook kijken op de (engelstalige) pagina's van verscheidene antivirus-software fabrikanten, bijv.:
- Norton
- McAfee
- Kaspersky
- RAV
- F-Prot
- Vexira
- VirusList, verbonden aan Kaspersky Labs, biedt zeer uitgebreide (engelstalige) informatie over virussen.

Kijkt u ook eens op www.nepwaarschuwing.nl voor info over de zgn. hoax berichten. Een hoax is een nep-waarschuwing of nep-bericht, die gewoonweg onjuist zijn, of u juist aanzetten tot verkeerde actie, waaronder het 'doorsturen naar iedereen die u kent'.

 
Al onze leveringen zijn vrijgesteld van BTW. Alle prijzen onder voorbehoud.
 

Top


Home   |   Registratie   |   Web design   |   Hosting   |   Service   |   Contact


© 1997-2022 Copyright SuperXS Internet Services.
All rights reserved.