superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning
 
SuperXS Internet Services - Privacy Statement
 
 
Waarom verzamelt SuperXS (persoonlijke) gegevens?

SuperXS verzamelt gegevens om de wensen van gebruikers en klanten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Met deze informatie kan de dienstverlening hier zo goed mogelijk op worden afgestemd.

Welke gegevens worden verzameld door SuperXS en waarvoor worden deze gebruikt?

Gegevens klanten: SuperXS bewaart gegevens van klanten en offerte-aanvragers, zoals naam, adres, telefoonnummer, email, etc. Dit zijn de gegevens die door de klant zelf worden verstrekt. Vanzelfsprekend, als het een geleverde dienst betreft, om een factuur te kunnen sturen en de administratie te beheren. Daarnaast om zonodig contact met de klant op te kunnen nemen betreffende de geleverde dienst.

Gegevens website bezoekers: SuperXS verzamelt ook gegevens van bezoekers van de SuperXS web site. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke pagina's worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen, gebruikte browser, en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.

Gegevens users: Elke server (email, www, ftp, etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres, de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker (login). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomendheden, en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.

Cookies: SuperXS maakt geen gebruik van cookies.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

SuperXS heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Het zou echter niet slim zijn om hier precies aan te geven op welke manier SuperXS uw gegevens heeft beveiligd.

Geeft SuperXS informatie door aan derden?

SuperXS geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan SuperXS.

Verstuurt SuperXS spam?

Nee, daar kunnen wij heel duidelijk over zijn. SuperXS verstuurt zelf nooit spam, geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee. SuperXS stuurt uitsluitend berichten:
- (aan klanten:) met (technische) gegevens en informatie betreffende lopende accounts,
- (aan klanten:) met belangrijke aankondigingen e.d. mbt. domein registraties, accounts, het netwerk, etc.,
- met antwoord op een eerder bericht van u,
- met algemene informatie als u daar expliciet om heeft gevraagd. Afmeldingen worden onmiddellijk gerespecteerd.

Kortom, SuperXS verstuurt nooit zomaar reclame-emails.
Tenslotte, als u iets goeds wilt, voor een redelijke prijs, bezoekt u toch gewoon onze web site ... ;-)

 

© 1997-2024 Copyright SuperXS Internet Services.
All rights reserved.