Email catch-all

Een catch-all is een speciaal soort email alias. Alle adressen waarvoor niet apart een alias is aangemaakt, wordt afgeleverd naar de catchall. De catchall stuurt deze mail vervolgens naar een willeurig ander email adres, of direct in een POPbox.

Standaard staat de catchall aan, maar u kunt deze evt. ook uitschakelen. Als de catchall uit staat, wordt alle email waarvoor geen alias is aangemaakt, gewoonweg niet afgeleverd. De afzender krijgt de mail onbestelbaar retour.

 

© 1997-2022 Copyright SuperXS Internet Services.
All rights reserved.