Email fallback

Alle email loopt via een zgn. fallback systeem. Dit is een aparte backup mailserver die email zonodig tijdelijk vasthoudt, als dit, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet afgeleverd kan worden. Hierdoor zal er geen email verloren kunnen gaan en krijgt de afzender geen foutmelding.

 

© 1997-2022 Copyright SuperXS Internet Services.
All rights reserved.