Mail-only pakket

Het Mail-only pakket is geschikt als u geen website wilt, of uw web site al elders heeft ondergebracht, maar wel wilt beschikken over alle email mogelijkheden onder uw eigen domain, met gebruik van aliassen (bijv. uwnaam@uwdomain.nl), forwards (naar elk ander bestaand email adres naar keuze), en meerdere POPboxen (uw eigen mailbox op ons netwerk, met eigen login).

Bijvoorbeeld voor een familie-, verenigings-, of bedrijfs-domain, waarbij meerdere personen kunnen beschikken over aliassen en een gescheiden eigen mailbox.

 

© 1997-2024 Copyright SuperXS Internet Services.
All rights reserved.